สีผ้าไตรจีวรมีกี่สีเราจะรู้ได้อย่างไรถวายผ้าไตรวัดไหนใช้สีอะไร

สีผ้าไตรจีวร มีอะไรบ้าง

ผ้าไตรจีวร

เครดิตจาก www.dharayath.com

สีพระราชนิยม (พระราชทาน)

  • เป็นสีกลางของพระสงฆ์ ทั้งมหานิกายและธรรมยุต หรือสีเดียวกันกับสีเดียวกับองค์สังฆราชครองเป็นสีที่พระราชทานโดย ในหลวงรัชกาลที่  ๙เช่น วัดราชบพิธ วัดบวร วัดเทพศิรินทร์ วัดชนะสงคราม วัดธรรมมงคล วัดพระรามเก้า วัดราชาธิวาส วัดโสมนัส วัดมงกุฏฯ วัดมเหยงคณ์ เป็นต้น

อ่านบทความเพิ่มเติม เกี่ยวกับ มหานิกายในประเทศไทย จาก https://th.wikipedia.org/wiki/มหานิกาย

อ่านบทความเพิ่มเติม เกี่ยวกับ ธรรมยุตนิกายในประเทศไทย จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ธรรมยุตนิกาย

สีส้มทอง

  • เป็นสีที่นิยมพระสงฆ์นิกายมหานิกาย  และเป็นสีมาตรฐานที่นิยมทั่วไปตามวัดต่าง ๆ หรือที่มักจะเรียกว่า วัดบ้าน

สีแก่นขนุน 

  • เป็นสีที่นิยมพระสงฆ์นิกายธรรมยุต เช่นวัดป่ากรรมฐานทั่วไป หรือที่เรามักเรียกว่า วัดสายพระป่า

สีแก่นบวร

  • เป็นสีที่นิยมพระวัดป่ากรรมฐาน

สีกรัก

  • เป็นสีที่นิยมพระวัดป่ากรรมฐาน แต่มักจะนิยมในแถบวัดทางภาคอีสาน

สีกรักแดง

  • เป็นสีที่นิยมพระครูบา แต่มักจะนิยมในแถบวัดทางภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติมและขอขอบคุณบทความดี ๆจาก  www.dharayath.com

สีผ้าไตรจีวรมีกี่สีเราจะรู้ได้อย่างไรถวายผ้าไตรวัดไหนใช้สีอะไร ธาราญามีคำตอบ

 

และความรู้เกี่ยวกับผ้าไตร

https://dharayath.com/ผ้าไตรจีวร/

 

Scroll to Top
%d