ธรรมะ คืออะไร

ธรรมะ | สุขเสมอ ความสงบ ไม่มี

นัตถิ สันติ ปะรัง สุขขัง

ธรรมะคืออะไร  | ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ

ธรรมะ ศาสนาพุทธเรียกธรรมว่าพระธรรม คือหลักความเป็นไปของโลก เน้นความจริงที่เกิดขึ้นกับโลก การเกิด ดับ ไม่มุ่งเน้นความสบาย พระพุทธศาสนาสอนให้มุ่งเน้นในส่วนที่โลกกำลังดำเนินอยู่ เกี่ยวพัน เกี่ยวข้องกับระบบทั้งมวล เราอยู่ในจักรวาล ก็ย่อมดำเนินตามระบบของจักรวาล เราอยู่ในโลกก็ย่อมดำเนินตามระบบของโลก ทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ธรรมชาติก็คือระบบ ทุกอย่างพัวพันกับระบบ พระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักระบบ และอยู่บนระบบได้อย่างเป็นสุข รู้ทันระบบ ดำเนินอยู่ในระบบได้อย่างเป็นสุข ไม่ระแวงกับระบบ แต่สามารถอยู่ในขณะที่ระบบกำลังกลั่นแกล้งเราได้ อยู่กับธรรมชาติ ได้อย่างเป็นสุข รู้ทางพ้นจากทุกข์ หรือพ้นจากระบบได้ในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม นี่คือ หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่แท้จริง 

เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์ เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่คำสอน ที่มุ่งเน้นช่วยให้จิตใจมีความสงบ จากทุกข์ที่อยู่รอบตัวเรา  และ ยินดีช่วยลงข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ขอให้ความตั้งใจนี้ ขอให้เจ้ากรรมนายเวร และญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว สาธุ

ทุกข์ขัง อนิจจัง อนัตตา

บทความ น่ารู้ทั่วไปที่น่าสนใจ

บทความ ธรรมะดีน่าสนใจ

บทความ กิจกรรมงานบุญ

วีดีโอ ธรรมะ

ธรรมมะ เจ้าคุณนร

เจ้าคุณนรรัตน์วิตโก วัดเทพศิรินทร์ กทม

 

คำสอน สติ เตือนใจ ให้สงบ

คน เรา เมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภ เมื่อมียศก็มีเสื่อมยศ เมื่อมีศุขก็มีทุกข์ เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทา เปนของคู่กันมาเช่นนี้ จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ ถึงจะดีแสนดีมันก็ติ ถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชม นับประสาอะไร พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดา ยังมีมารผจญ ยังมีคนนินทาติเตียน ปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกะธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่าง ชมก็ช่าง เราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดร้อนเนื้อร้อนใจ ก่อนที่จะทำอะไรเราคิดแล้วว่า ไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราแลคนอื่น เราจึงทำ เขาจะนินทาว่าร้ายใส่เราอย่างไรก็ช่างเขา บุญเราทำกรรมเราไม่สร้าง พยายามสงบกาย สงบวาจา สงบใจ จะต้องไปกังวนกลัวใครติเตียนทำไม ไม่เห็นมีประโยชน์ เปลืองความคิดเปล่าๆ

ธรรมะ คือพุทธะ

ไฟล์ธรรมะ สำหรับดาว์นโหลด

ชวนม่วนชื่อ ธรรมะประจำวันสำหรับการให้ข้อคิดการดำรงชีวิต  คติสอนใจ 

[download id=”724″]

ธรรมะ คำสอนเกี่ยวกับเรื่องอนุสติ

[download id=”1296″]

แชร์วีดีโอธรรมะ

ขอขอบคุณจากช่องยูทูปที่ได้แชร์ธรรมะที่เป็นประโยชน์ต่อจิต ในการดำเนินตาม หลักคำสั่งสอน ซึ่งผู้จัดทำตั้งใจคัดเลือกและเรียบเรียง เพื่อหวังให้ผู้รับฟังก่อเกิดแต่ความสงบของจิต สาธุครับ

 

 

 

 

 

หลักคำสอนศาสนาพุทธ

” สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธานสาสนํ “
แปลให้เต็มเลยว่า “การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การทำความดีให้เพรียบพร้อม การชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย”

teaching of Buddhism

หัวใจ คำสอน

หัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักการ “หัวใจพระพุทธศาสนา”
คือ “โอวาทปาฎิโมกข์” หลักที่ถือว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา
“เว้นชั่ว ทำดี ทำใจให้บริสุทธิ์”           
 ” สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธานสาสนํ ” 
 แปลว่า “การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การทำความดีให้เพรียบพร้อม การชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส”

บทสวดมนต์ เหมาะกับความพอดีในแต่ละวันกับบุคคล

บทสวดมนต์ ประจำวัน 

บทสวดมนต์ มงคล

บทสวดมนต์ คาถา

บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า

บทสวดมนต์ ทำวัตรเย็น

Scroll to Top