คำสอน องค์ครูอาจารย์

คำสอนนำสู่จิต เพื่อถึงความสงบ

เจ้าคุณนรรัตน์

“ตนของตนย่อมเป็นที่พึ่งแก่ตนเอง
เหตุนี้ จึงต้องหัดบังคับตนเอง
ผู้อื่นถึงจะเป็นศัตรู ก็ไม่เท่าตนเป็นศัตรู
ต่อตนของตนเอง ถ้ายังไม่สามารถบังคับ
ตนของตนเองให้ดีได้แล้ว
ก็อย่าหวังเลยว่า จะบังคับผู้อื่นให้ดีได้”
                   ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต

Scroll to Top