หลวงพ่ออินทร์ถวาย ศาสนกิจระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

ศาสนกิจ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย จังหวัดอุดรราชธานี
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

ติดตามได้ทุกสัปดาห์นะครับ ผมจะลงอัพเดทให้ทุกสุปดาห์ครับ

อีกหนึ่ง พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ที่ผมเคารพนับถือครับ

ข่าว หลวงพ่อ อินทร์ถวาย

 

https://www.facebook.com/LuangpoInthawaiSantussako/

Scroll to Top