วัดธรรมมงคล ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชกฐิน

วัดธรรมมงคล ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชกฐิน
และพระพุทธรูป ภปร จำลอง 9 นิ้วเพื่อมอบเป็นที่ระลึกเจ้าภาพกฐินสามัคคี

วันเสาร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ อุโบสถ ชั้น ๒ วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๓.๕๐ น.

เวลา ๑๔.๐๐ น.
สวดมนต์ บทรัตรปริตร, นั่งสมาธิ เจริญจิตตภาวนา ๙ นาที

เวลา ๑๕.๐๐ น.
พระครูสรพจน์พิลาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล แสดงพระธรรมเทศนา

เวลา ๑๗.๐๐ น.
สวดมนต์บท พลจักรรัตนสูตร, นั่งสมาธิ เจริญจิตตภาวนา ๙ นาที
– ถวายเครื่องไทยธรรม
– เสร็จพิธี

วัดธรรมมงคล

Scroll to Top