กฐินวัดป่าภูผาสูง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
เพื่อสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพพาน
พระมหาธีรนาถ อัคคธีโร
ตรงกับวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 404-4-27890-3
ชื่อบัญชี วัดป่าภูผาสูง

ที่มาจากเพจ https://www.facebook.com/photo/?fbid=5752557208128106&set=pcb.5752563458127481

 

Scroll to Top