๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕
วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ตรงกับ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๑๙.๓๐ น.
เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐิน
-คณะเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย/ไหว้พระรับศีล
-พระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐินสามัคคี
-คณะเจ้าภาพถวายเครื่องกฐินและจตุปัจจัยไทยทานแด่เจ้าอาวาสวัดสาขา
-พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาให้พร / เสร็จพิธี
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ตรงกับ แรม ๖ ค่ำเดือน ๑๑)
เวลา ๐๘.๐๐ น.
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร แม่ชี ผู้ปฏิบัติธรรม
เวลา
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ระหว่างเวลานี้เปิดโอกาสให้ผู้มีความศรัทธาถวายผ้ากฐินแก่คณะสงฆ์
เวลา ๑๒.๓๐ น.
ประกอบพิธีทอดผ้ากฐิน
-คณะเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย/ไหว้พระรับศีล
-กล่าวถวายผ้ากฐิน / คณะสงฆ์สวดอปโลกนกรรม
-คณะเจ้าภาพถวายเจตุปัจจัยไทยทานบริวารกองกฐิน
-พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาให้พร / เสร็จพิธี
ประสงค์ร่วมทำบุญ
ติดต่อวัดเขาสุกิม
หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 148-2-69684-4 ชื่อบัญชีวัดเขาสุกิม
เจ้าภาพผ้ากฐิน/ไทยทานกองกฐิน/สอบถามเพิ่มเติม โทร. 039-495-243 , 08-8777-5123 , 08-6906-9770

ที่มาจากเพจ ขออนุโมธนาสาธุครับ

Scroll to Top