บุญใหญ่เมืองโคราช ในรอบ 100 ปี ยกฉัตร องค์พระเจดีย์ใหญ่ ใจกลางเมืองโคราช
ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
สร้างฉัตรพระเจดีย์ตามกำลังศรัทธาเพื่ออัญเชิญประดิษฐาน
บนยอดพระเจดีย์ ถวายบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระคันธารราษฎร์
#ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา
#บัญชีธนาคารกรุงไทย
#เลขบัญชี 470-0-41814-1
ชื่อบัญชี #วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร
ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 09:09 น.
ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านเข้าร่วมพิธียกฉัตรพระเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคล
พระเจดีย์วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร เป็นพระเจดีย์เก่าแก่
สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นพระเจดีย์ใหญ่คู่กับพระวิหารหลวง
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประวิหารอันเป็นสีสง่างามแก่เมืองนครราชสีมา
ต่อมาได้ถูกข้าศึกศัตรูทำลายสิ้นเมื่อพ.ศ. 2369 พร้อมกับพระวิหารหลวง ต่อมาพันเอกพระยาประสิทธิศิลการ (สะอาด สิงหเสนี) ได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่ในขณะดำรงตำแหน่งเป็นเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลนครราชสีมาจวนจะสำเร็จจึงมีเหตุสุดวิสัยทำให้พระเจดีย์พังทลายลงมา พระเจดีย์ในเวลานั้นเหลือเพียงส่วนฐาน
ปัจจุบันจึงได้บูรณะสร้างครอบพระเจดีย์เดิมขึ้นมาใหม่จนแล้วเสร็จ
จึงทำให้มีการยกฉัตรพระเจดีย์เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ขององค์พระเจดีย์ขึ้นในครั้งนี้จึงขอเรียนเชิญชาวโคราชและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างฉัตรถวายองค์พระเจดีย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลของท่าน
และครอบครัว
#ขออำนวยอวยพรให้ท่านที่ร่วมบุญมาในครั้งนี้จงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานเจริญผลด้วยโชคลาภสำเร็จในสิ่งที่คิดและปรารถนาสมหวังในทุกประการด้วยพลังแห่งการสร้างฉัตรถวายองค์พระเจดีย์สาธุ
#อานิสงส์การถวาย “ร่ม” หรือ “ฉัตร” นั้น ในทางพระพุทธศาสนาถือว่ามีอานิสงส์สูง สมัยที่พระพุทธเจ้ายังเป็นหน่อเนื้อพระบรมโพธิสัตว์ พระองค์ยังทรงเคยถวายร่มให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งด้วย การถวายร่มหรือถวายอาสนะ เชื่อกันว่าจะได้เกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
โดยเฉพาะสมัยพุทธกาล พระภัททิยะ ได้เกิดในตระกูล “ศากยราช” เมื่อออกบวช (ออกบวชพร้อมพระอานนท์) แล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่า “เป็นผู้เกิดในตระกูลสูง” ตามประวัติเล่าว่า ชาติก่อนท่านได้เคยถวายอาสนะเป็นต้น ด้วยอานิสงส์ทั้งหลายเหล่านี้ ท่านได้เกิดในตระกูลกษัตริย์ติดต่อกันถึง 500 ชาติ เพราะตามธรรมดาคนทั่วไปมักจะเกิดสลับชาติกัน บางชาติเป็นคนธรรมดา บางชาติเป็นบุคคลสูงศักดิ์ อย่างนี้ เป็นต้น
อานิสงส์ของการถวายฉัตร
เราได้ถวายฉัตรในพระสุคตเจ้าและในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว ได้เสวยอานิสงส์ ๘ ประการ อันสมควรแก่กรรมของเรา คือ
เราไม่รู้สึกหนาว
ไม่รู้สึกร้อน
ละอองและธุลีไม่แปดเปื้อน
เราเป็นผู้ไม่มีอันตราย
ไม่มีจัญไร
อันมหาชนยำเกรงทุกเมื่อ
เป็นผู้มีผิวพรรณละเอียด
เป็นผู้มีใจกว้างขวาง (ไม่หดหู่)
#ติดต่อสอบถาม
#ร่วมเป็นเจ้าภาพ เบอร์โทรศัพท์ 0945245455 พระมหาต่อ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร

ที่มาจากเพจ

https://www.facebook.com/KoratForumSkyscrapercity/photos/a.605278249550818/5483892151689379


ที่มาภาพ และ เนื้อหา จากเพจ

https://www.facebook.com/KoratForumSkyscrapercity/photos/a.605278249550818/5483892151689379
Scroll to Top