Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ร่วมสวดมนต์ เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา วัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร

1/สิงหาคม/2023 - 2/สิงหาคม/2023

วันอาสาฬหบูชา
วัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ เวียนเทียน
❝วั น อ า ส า ฬ ห บู ช า❞
วันอังคาร ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา๑๓.๐๐ น. สามเณรธีรเทพ เพชรสุวรรณ แสดงพระธรรมเทศนา
เวลา ๑๔.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม กุฏิที่พำนักสมเด็จพระญาณวชิโรดม
เวลา ๑๕.๐๐น. พระครูสรพจน์พิลาส แสดงพระธรรมเทศนา
เวลา ๑๖.๐๐ น. กิจกรรม ปุจฉา – วิสัชนา ธรรมะในเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม”
โดย พระครูสังฆกิจบรรหารและพระอาจารย์อนุรักษ์ อภิธมฺโม
เวลา ๑๘.๐๐ น. เริ่มสวดมนต์บทพลจักรรัตนสูตร เจริญจิตตภาวนา เวียนเทียน
**********************************
องค์แสดงพระธรรมเทศนา
และองค์สนทนาปัญหาธรรม
❝วั น อ า ส า ฬ ห บู ช า❞
วันอังคาร ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ อุโบสถ ชั้น ๑ วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร
สามเณรธีรเทพ เพชรสุวรรณ
แสดงพระธรรมเทศนา
เรื่อง“สมเด็จพระญาณวชิโรดมผู้ประดุจดั่ง
บิดาของสามเณร” เวลา ๑๓.๐๐ น.
พระครูสรพจน์พิลาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล
แสดงพระธรรมเทศนา
กัณฑ์ “อาสาฬหปุรณมีกถา”
เวลา ๑๕.๐๐ น.
พระครูสังฆกิจบรรหาร
พระอาจารย์อนุรักษ์ อภิธมฺโม
กิจกรรม “ปุจฉา – วิสัชนา วันอาสาฬหบูชา
ธรรมะใน เจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม”
เวลา ๑๖.๐๐ น.
****************************
วัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหารขอเชิญพุทธศาสนิกชน
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในวัน
❝วั น เ ข้ า พ ร ร ษ า❞
เพื่อเป็นอาจาริยบูชาเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม
(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
ณ อุโบสถ ชั้น ๒ วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร กรุงเทพมหานคร
วันพุธ ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๑๒.๓๐ น. ลงทะเบียน ณ อุโบสถ ชั้น ๑
เวลา ๑๓.๓๐ น. ตั้งขบวนแห่เทียนพรรษา หน้าอุโบสถ ชั้น ๒
เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีถวายเทียนพรรษา
วันอาสาฬหบูชา เวียนเทียน
ขอขอบคุณเพจ
แนะนำบทความ เกี่ยวกับ ทำบุญวันอาสาฬหบูชา การเลือกซื้อ ชุดสังฆทานสำหรับทำบุญ

ถวายเทียนเข้าพรรษา วัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์) ประจำปี 2566

 

Details

Start:
1/สิงหาคม/2023
End:
2/สิงหาคม/2023
Event Category:

Venue

วัดธรรมมงคล
กรุงเทพ Thailand + Google Map
View Venue Website
Scroll to Top