วัดป่าเมตตาวนาราม ห้วยไร่ ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย ตั้งอยู่บนเขาปีนี้ไฟป่าประกอบกับแห้งแล้งมากจึงได้สร้างน้ำปะปาภูเขาและถังคอนกรีตเก็บน้ำ

ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างถังแท็งน้ำวัดป่าเมตตาวนาราม ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
**สร้างถังเก็บน้ำเพิ่ม40แถวๆละ1500บาทร่วมบุญที่ธนาคารกรุงไทย
ชื่อ สร้างวัดป่าเมตตาวนาราม เพื่อสร้างพระธาตุประจำปีเกิดทันใจ โดย วัดเม็งรายมหาราช
เลขที่ 678-9-36270-3
ขออนุโมทนาบุญกับศรัทธา​ญาติ​ธรรม​ทุกท่าน
สอบถามได้ที่ไล0914519599 และรับใบอนุโมทนาบัตร
😇โทรศัพท์ 091-451-9599 (เบอร์พระอาจารย์ดร.นิตินัย อุดมกัน)
อานิสงส์การการซื้อต่อน้ำปะปาภูเขาและถังเก็บน้ำฝน มากมายมหาศาลเพราะการสร้างเสนาสนะ เจย์ดี ถนน หรือกุฎิต้องอาศัยน้ำการผสมปูน ซึ่งต้องทำบนแผ่นดินๆจึงเป็นที่ตั้งแห่งมหาบุญมหากุศล ให้ความชุ่มเย็นหนุนชะตาให้สูงขึ้นเพราะเป็นการสะสมฐานะบารมี ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง มีสิ่งดีๆๆรองรับเสมอ จนถึงนิพานเป็นที่สุด จึงขอเชิญท่านกัลยาณมิตรทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพตามจิตศรัทธาได้ในกองบุญใหญ่นี้ สามารถสอบถามรายละเอียดที่พระอ.ดร.นิตินัยได้โดยตรง 091-451-9599
ข้าพเจ้าและครอบครัวขอเป็นหนึ่งสะพานบุญ เพื่อบอกข่าวอันเป็นมงคลนี้ ให้ได้บุญแห่งความมั่นคงนี้และข้าพเจ้าของอนุโมทนาบุญกับทุกท่านตลอดถึงกัลยาณมิตรผู้ทำบุญและอนุโมทนาบุญ
**^^**^*****^^^^****
หมายเหตุ…หากปัจจัยเหลือหรือเกินมาทางวัดจะนำไปสร้างเสนาสนะห้องปลดทุกข์ต่อไป

 

 

ที่มาภาพ และ เนื้อหา จากเพจ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=165599162661856&id=102473712307735
Scroll to Top