วัดธรรมมงคล

วัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์) ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บรรพชาสามเณร วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บรรพชาสา […]

วัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์) ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บรรพชาสามเณร วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2566 Read More »