Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

วันเข้าพรรษานี้ ถวายผ้าอาบน้ำฝน และมาเที่ยวชมขบวนแห่เทียนที่โคราช

31/กรกฎาคม/2023 @ 8:00 am - 5:00 pm

วันเข้าพรรษานี้ เป็นวันสำคัญทางศาสนา ที่หยุดติดกับวัน อาสาฬหบูชา ในปีนี้ได้เป็นวันหยุดยาว หลายท่านคงกลับบ้านต่างจังหวัด  ไปทำบุญกับครอบครัว บทความนี้มีกิจกรรมเข้าพรรษามาแนะนำครับ

  • ขอบคุณบทความจาก ธาราญา อีกครั้งที่ขอนำบทความดี ๆ มาฝาก

วันเข้าพรรษานี้ทำบุญถวายเทียน ถวายผ้าอาบน้ำฝนและชมแห่เทียน ธาราญามีแนะนำ

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญอย่างไร

วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า “จำพรรษา” นั่นเอง

https://th.wikipedia.org/wiki

ในประเทศไทยมีประเพณีมากมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าจำพรรษาของพระสงฆ์ไทยมาช้านาน ดังปรากฏประเพณีมากมายที่เกี่ยวกับการเข้าจำพรรษา เช่น ประเพณีถวายเทียนพรรษา แก่พระสงฆ์เพื่อจุดบูชาตามอารามและเพื่อถวายให้พระสงฆ์สามเณรนำไปจุดเพื่ออ่านคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาในระหว่างเข้าจำพรรษา ประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝน หรือผ้าวัสสิกสาฏก แก่พระสงฆ์ก่อนเข้าพรรษา เพื่อให้พระสงฆ์นำไปใช้สรงน้ำฝนในพรรษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่พุทธศาสนิกชนไทยถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีคือ ประเพณีถวายผ้ากฐิน ที่จัดหลังพระสงฆ์ปวารณาออกพรรษา เพื่อถวายผ้ากฐินแก่พระสงฆ์ที่จำครบพรรษาจะได้กรานและได้รับอานิสงส์กฐิน เป็นต้น

ประวัติ วันเข้าพรรษา

“เข้าพรรษา” แปลว่า “พักฝน” หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน

กิจกรรมสำหรับครอบครัว ทำบุญ วันเข้าพรรษา

ถวายเทียนเข้าวัด

การถวายเทียนพรรษานี้เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบๆ มาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้น เมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ส่งผลให้ผู้ถวายย่อมได้รับอานิสงส์ คือ

1. ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน

2. ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ

3. ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาในชีวิตให้ร้ายกลายเป็นดี

4. เจริญไปด้วยมิตรบริวาร

5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย

6. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว

7. เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์

8. หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน

ถวายผ้าอาบน้ำฝน วันเข้าพรรษา

นอกจากทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ปฏิบัติธรรมก็จะมีการถวายผ้าอาบน้ำฝนรวมอยู่ด้วย การถวายผ้าอาบน้ำฝนแม้จะไม่มีการกำหนดวัน แต่โดยมากจะทำบุญถวายกันในวันเข้าพรรษา การถวายนั้นมีทั้งถวายแบบเจาะจง ถวายแบบสังฆทานไม่เจาะจงพระรูปหนึ่งรูปใดและในรูปแบบนี้จัดเป็นแบบสลากภัต การทำบุญเป็นเรื่องของการชำระใจให้สะอาด สุขใจที่ได้ทำในสิ่งดี ๆ และหากมีความตั้งใจทั้งก่อนให้ ขณะที่ให้และหลังจากการให้ จิตใจที่ปลื้มปีติทั้งสามเวลาเหล่านี้ก็จะก่อเกิด บุญเกิดความปีติสุขใจ

ผ้าอาบน้ำฝน ถวายเข้าพรรษา

ผ้าอเนกประสงค์ หรือ ผ้าอาบน้ำฝน คลิกดูรายละเอียด

พระสงฆ์สามารถใช้ได้ “ผ้าอเนกประสงค์” เช่น นุ่งสรงน้ำ, เช็ดตัว, ปูนอน และห่มคลุมกันหนาว เป็นต้น

🔸 ขนาด 0.95×2.5 เมตร หนากว้าง 37 นิ้ว

🔸 เนื้อผ้า cotton 100% หรือ ผ้าโขมพัสตร์

🔸 เนื้อผ้าหนา ต่างจากร้านทั่วไป

🔸 ความกว้างหรือขอบผ้าทอพอดีขนาดขอบผ้า

🔸 ตัดเย็บฝีเข็มถี่ ประณีต กว่าร้านทั่วไป

🔸 ขนาดตรงตามที่ระบุ ไม่หดตัว

🔸 สีไม่ตก ไม่หดตัว

 

 

แนะนำท่องเที่ยวดูขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาที่จังหวัดนครราชสีมา

ขอขอบคุณเพจ โคราชเมืองที่คุณสร้างได้

https://www.facebook.com/photo/?fbid=588840930079443&set=pcb.588841046746098

แห่เทียนเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา

 

 

 

Details

Date:
31/กรกฎาคม/2023
Time:
8:00 am - 5:00 pm
Scroll to Top