ธรรมมะหลวงพ่อชาสุภัทโท

“โลกนี้ มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยไป
จะอยู่ที่โน่น ก็เปลี่ยนแปลง อยู่ที่นี่หรือที่ไหน
ก็เปลี่ยนแปลง เพราะพวกเราทั้งหลายอยู่ได้ด้วย
การเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เราก็อยู่ไม่ได้
หายใจออกมาแล้ว ก็เปลี่ยนเป็นหายใจเข้า
แล้วก็หายใจออก ไม่เช่นนั้น เราก็อยู่ไม่ได้
ลมออกไปหมด ก็อยู่ไม่ได้ ลมเข้ามาแล้วไม่ออก
ก็อยู่ไม่ได้
เราทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ ก็เป็นของโลก
มันเป็นของของโลก ไม่ควรทำความน้อยใจ
ไม่ควรทำความเสียใจใดๆ เราต้องเป็น
ผู้มีจิตใจเข้มแข็ง
จะตกไปอยู่ที่ไหน ก็สร้างแต่คุณงามความดี
แม้หมดชีวิต ก็อย่าทิ้งคุณงามความดี”
🙏🏻 หลวงปู่ชา สุภทฺโท 🙏🏻

ขอขอบคุณเพจ วัดป่าภูหายหลง

 

Scroll to Top