แนะนำที่ทำบุญออนไลน์

 

ปัจจจุบันการทำบุญสามารถทำได้มากมายหลายแบบ ส่วนจะเป็นบุญหรือไม่นั้น มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ

1.ก่อนทำบุญควรคิดถึงแต่สิ่งดีๆไม่ฟุ้งซ่าน
2.ขณะทำบุญต้องมีสมาธิ คิดถึงบุญกุศลที่เราต้องการแผ่ให้
3.หลังทำบุญยังคงต้องมีสมาธิ และจิตใจที่สงบ ความรู้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิ

 

ซึ่งหากทำบุญและรักษาองค์ประกอบนี้ไว้ได้แล้ว ถือว่า มีความสมบูรณ์และมีรางวัลในตัวเองอยู่แล้ว นั่นก็คือความสุขที่ผู้ทำได้รับ สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าจะทำบุญในรูปแบบไหน หากมีใจที่บริสุทธิ์ พร้อมเป็นผู้ให้ สะดวกกาย สบายใจที่จะทำล้วนแล้วแต่เกิดบุญทั้งนั้น

ธาราญาแนะนำเว็บทำบุญออนไลน์ (ข้อมูลที่ ทำบุญออนไลน์ )

(ขอขอบคุณจากเว็บ https://www.sanook.com/horoscope/204133/)

โรงพยาบาลสงฆ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับพระสงฆ์อาพาธ  ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร บำรุงโลหิต ค่ายา หรืออุปกรณ์การแพทย์

ดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.priest-hospital.go.th/Donate/SendPaymentSlip

 

ศิริราชมูลนิธิ

เป็นองค์กรสาธารณกุศล รับบริจาคเงิน และทุนทรัพย์เพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย  ส่งเสริมการผลิตแพทย์และพัฒนาบุคคลากรการแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

ดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.si.mahidol.ac.th/office_m/foundation/

มูลนิธิรามาธิบดี

สามารถเลือกได้ว่าอยากบริจาคให้กับโครงการใด เช่น โครงการทุนการศึกษารามาธิบดี โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้ หรือ โครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด โครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน

ดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.ramafoundation.or.th/donation 

 

วันพระบาทน้ำพุ

มูลนิธิธรรมรักษ์ แห่งนี้เริ่มต้นรับรักษาและฟักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2535 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร ยารักษาโรค ค่าบริหารจัดการภายในวัด และค่าเผาศพ

ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.phrabatnampu.org/donate.html

 

มูลนิธิกระจกเงา

มูลนิธิกระจกเงาเน้นการช่วยเหลือสังคมเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นผู้ด้อยโอกาส

ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.mirror.or.th/donation/

ชุดสังฆทานออนไลน์ ทำบุญออนไลน์

ทางธาราญามีบริการ ทำบุญออนไลน์ หรือทำบุญสังฆทานออนไลน์

สามารถเลือกซื้อสังฆทานออนไลน์กับทาง ธาราญา ได้ทาง www.dharayath.com ซึ่งทางธาราญาก็ชุดสังฆทานให้เลือกมากมายตามความต้องการของผู้ที่ต้องนำไปทำบุญ และท่านสามารถมั่นใจทาง ธาราญา ได้ว่าสังฆทานของทาง ธาราญา นั้นมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีวันเดือนปีที่ผลิต และวันหมดอายุระบุไว้อย่างชัดเจน และพระสงฆ์ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง

การเลือกสั่งชุดสังฆทานที่มีสินค้าคุณภาพให้เลือกหลากหลาย พร้อมบริการนำสังฆทานของคุณไปถวายให้ถึงวัดหรือส่งตรงให้ถึงบ้านด้วยมาตรฐาน EMS หรือขนส่งเอกชน

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก ธาราญา

สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าจะทำบุญในรูปแบบไหน หากมีใจที่บริสุทธิ์ พร้อมเป็นผู้ให้ สะดวกกาย สบายใจที่จะทำล้วนแล้วแต่เกิดบุญทั้งนั้น

Scroll to Top