เทศกาลกินเจ ปี 2566 ความหมายและการปฏิบัติตนใจช่วงเทศกาล

เทศกาลกินเจ ปี 2566 ตรงกับวันที่เท่าไหร่

เทศกาลกินเจ   กำหนดตามจันทรคติ คือ เริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี รวม 9 วัน ซึ่งจะตรงกับเดือนตุลาคมของไทย

 

เทศกาลกินเจปีนี้ ตรงกันวันอะไร

สำหรับเทศกาลกิจเจปี 2566 นี้กับวันที่ 15-23 ตุลาคม โดยตามธรรมเนียมต้องเริ่มเตรียมล้างท้องก่อนในวันที่ 14 ต.ค.  ก่อน

 

ความหมาย “การกินเจ”

เครดิตข้อมูล https://www.thaipbs.or.th/news/content/332721

“เจ” ในภาษาจีนทางพุทธศาสนานิกายมหายานมีความหมายเดียวกับคำว่า อุโบสถ ดังนั้นการกินเจก็คือการรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวัน เหมือนกับที่ชาวพุทธในประเทศไทยที่ถืออุโบสถศีล หรือรักษาศีล 8 โดยไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว แต่เนื่องจากการถืออุโบสถศีลของชาวพุทธนิกายมหายานที่ไม่กินเนื้อสัตว์ จึงนิยมนำการไม่กินเนื้อสัตว์ไปรวมกันเข้ากับคำว่ากินเจ กลายเป็นการถือศีลกินเจ ในปัจจุบันผู้ที่รับประทานอาหารทั้ง 3 มื้อแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังคงเรียกว่ากินเจ ฉะนั้นความหมายก็คือคนกินเจมิใช่เพียงแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ แต่ยังต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม มีความบริสุทธิ์ สะอาด ทั้งกาย วาจา ใจ

ประวัติ ความเชื่อเกี่ยวกับ “เทศกาลกินเจ”
ตามตำนานเล่าว่า เมื่อเล่าจื๊อ ศาสดาแห่งลัทธิเต๋าเกิดขึ้นได้ถือพรตของลัทธิเต๋าแต่นั้นมา เมื่อก่อนนั้น การกินเจไม่มีการกำหนดว่าจะกินกันเมื่อไร แต่ถือเอาความสะดวกของผู้กิน จะกินวันไหน เดือนไหนก็ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้ว ผู้คนนิยมกินเจในช่วงไว้ทุกข์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฎิบัติตนในทางที่ดีงาม เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย

ต่อมาเมื่อเกิดกบฏไท้เผ้ง ซึ่งชาวจีนได้รวมตัวกันเพื่อต่อต้านและหวังกอบกู้แผ่นดินจากพวกแมนจู ผู้ก่อการกบฏ ถูกจับประหารชีวิต ยังความโศกเศร้าเสียใจให้กับชาวจีน จึงร่วมกันปฎิบัติธรรม โดยกินเจและถือศีล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ถูกประหารชีวิต การกินเจจึงถูกกำหนดให้เป็นเทศกาลตั้งแต่นั้นมา

บางแห่งเชื่อกันว่ากินเจเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม

 

แนะนำพิกัด เที่ยวงานเทศกาลกิจเจ  ระหว่างวันที่ 13-24 ต.ค.2566 นี้

1.เทศกาลกินเจ จังหวัดชลบุรี จัดงานที่ศาลเจ้าหน่าจาชาไท้จื้อ ตำบลอ่างศิลา ระหว่างวันที่ 13-24 ตุลาคม 2566

2.เทศกาลถือศีลกินเจ หาดใหญ่ จัดงานที่สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 14-23 ต.ค.2566

3.เทศกาลถือศีลกินเจ ปราจีนบุรี จัดงานที่มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 14-23 ต.ค.2566

4.งานประเพณีถือศีลกินผัก พังงา จัดงานที่ศาลเจ้าในจังหวัดพังงา จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 14-23 ต.ค.2566

ขอบคุณข้อมูล https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/travel/1093170

 

 

 

Scroll to Top