วัดมกุฏคีรีวัน งานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานวันละสังขารครบรอบ ๕ ปี หลวงปู่บุญฤทธิ์

งานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานวันละสังขารครบรอบ ๕ ปี
พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต
วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
( ตรงกับ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๒ )
ณ ปัณฑิโตเจดีย์ วัดมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่
ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดการ
เวลา ๑๐.๐๐. น. พระสงฆ์ – สาธุชนพร้อมกันบริเวณพิธี
เวลา ๑๑.๐๐. น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ – สาธุชนรับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ทักษิณานุปทาน สดับปกรณ์ ตามลำดับจนครบ
๒๕ รูป เป็นเสร็จพิธี
ขอเรียนเชิญ เจริญพรคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน
วัดมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่ แจ้งข่าวโดยทั่วกัน ขออำนวยอวยพร

ขอบคุณจากเพจ https://web.facebook.com/photo/?fbid=716684387166039&set=pb.100064734517026.-2207520000

หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต

ติดตาม ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญ อื่น

Scroll to Top