วัดป่าเขาใหญ่ญาณสัมปันโน ประกาศงดจัดงานมุฑิตาจิต ปี 2566

หลวงปู่อุทัย

ขอขอบคุณ เพจ

https://www.facebook.com/watkhaoyaiyannasampanno

 

Scroll to Top