ปีใหม่นี้ มาทำบุญถวาย สังฆทาน ผ้าไตร กับครอบครัวกัน

ช่วงเวลาปีใหม่ของทุกปีนั้น ครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะมีกิจกรรมพากันร่วมทำบุญตามวัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะใกล้บ้านหรือ ตามวัดดัง ๆ อาทิ เช่น วัดบวร วัดสระเกศ  และการทำบุญน้ันก็มีหลายวิธีที่ แต่วิธีที่สะดวก ณ ปัจจุบัน และเหมาะสมกับครอบครัวมาก ๆ ขอแนะนำ คือ ถวายสังฆทาน หรือ ถวายผ้าไตร  ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุญที่มีอานิสงฆ์มาก

การถวายสังฆทาน 

สังฆทาน คือ การถวายสิ่งของแก่หมู่พระภิกษุสงฆ์ เป็นการถวายกลาง ๆ ไม่จำเพาะเจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใด เมื่อถวายให้แล้วก็ถือว่าพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปมีสิทธิ์ใช้สอยสิ่งของเหล่านั้นตามสะดวก อาจจะมีเพียงตัวแทนสงฆ์เพียงรูปเดียวมารับประเคน ก็ถือว่าเป็นสังฆทานเหมือนกัน

การถวายทานแก่พระสงฆ์อย่างหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีอานิสงส์มาก ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ทักขิณาวิภังคสูตร ว่าการถวายสังฆทานแก่คณะพระสงฆ์ มีอานิสงส์มากกว่าการถวายทานเฉพาะเจาะจงแก่พระพุทธเจ้า แม้ยังทรงพระชนม์อยู่

การถวายสังฆทานนั้น เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าคือการนำถังใส่จตุปัจจัยสีเหลืองไปถวายแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งหรือหลายรูปเท่านั้น แต่ความจริงแล้วสังฆทานอาจหมายถึงการถวายปัจจัยวัตถุใด ๆ ก็ได้ ที่เป็นประโยชน์แก่คณะสงฆ์โดยส่วนรวม เช่น การถวายกุฏิวิหาร หนังสือ ปากกา จาน หรือแม้กระทั่งไม้กวาด แม้จะกล่าวคำถวายหรือไม่กล่าว หรือกล่าวคำถวายเป็นอย่างอื่น แต่อาการแห่งการถวายเป็นการอุทิศให้แก่สงฆ์ เพื่อประโยชน์แก่สงฆ์ ก็จัดเป็นสังฆทานได้ สิ่งของที่จะถวายสังฆทาน มักเป็นสิ่งของที่จำเป็นสำหรับภิกษุสามเณร

ขอบคุณที่มาจากเว็บ ธาราญา การถวายสังฆทาน

ถวายผ้าไตรจีวร

ก็นับว่าเป็นการทำบุญในปีใหม่ที่ขอแนะร่วมทำกับครอบครัว จัดนับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญและของใช้สำหรับพระสงฆ์ โดยเฉพาะผ้าไตรที่ถูกต้องตามหลัก คือ สีแก่นขนุน 9 ขัณฑ์ คลิกดูตัวอย่าง

สามารถถวายทำบุญสายพระป่ากรรมฐานได้ทุกวัด หรือ พระสงฆ์ธรรมยุติ

เช่น วัดป่าบ้านตาด วัดป่านาคำน้อย เป็นต้น

ส่วนตัวของผู้เขียนนับถือ พระอาจารย์หลวงปู่อุทัย , หลวงพ่ออินทร์ถวาย  (แต่ก็มีอีกหลายองค์ที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ)ซึ่งนับได้ว่าเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  จะได้อานิสงฆ์อย่างยิ่งเมื่อทำบุญพร้อมครอบครัว ด้วยการถวายพระไตรจีวร รวมถืออุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร

ปีใหม่นี้ขอให้การทำบุญส่งผลให้การเริ่มต้นของการทำงาน หรือ ดำรงชีวิตด้วยมีสติ  พร้อมบุญหนุนส่งด้วยนะครับ

 

 

Scroll to Top